Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

Om

Om SLS Göteborg

I snart 175 år har vi arbetat med samma mål: Simning - Livräddning - Vättensäkerhet

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg verkar för den ursprungliga målsättningen att så många som möjligt skall få lära sig att simma. Simkunnighet är första steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Vi anordnar simskolor för barn och vuxna i de flesta av Göteborgs simhallar. Vi utbildar också simlärare, poollivräddare och anordnar kurser i hjärt-lungräddning – HLR.